top of page

NEN 1010 keuring

Als installatie-eigenaar wilt u dat uw elektrotechnische installatie op een verantwoorde en veilige manier is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring. ETB van Wichem verzorgt graag de keuring van uw elektrotechnische installatie. Wij inspecteren de installatie kundig en na de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wat is een NEN 1010 keuring?

Wanneer u een nieuwe elektrische laagspanning installatie laat plaatsen, dient er een opleverinspectie plaats te vinden conform NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Echter is het geen wet, maar een norm die door het bouwbesluit is aangewezen om toegepast te worden op laagspanningsinstallaties. Het zijn minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie moeten voldoen.

NEN normen elektra, Nederlandse richtlijnen voor:

 • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie;

 • Uitvoering van reguliere controles bij laagspanning installaties;

 • Inspectie bij oplevering van projecten.

Waarom een NEN 1010 keuring laten uitvoeren?

U wilt voldoen aan de wet- en regelgeving, en bovendien wilt u dat de veiligheid gewaarborgd is met betrekking tot elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring zeker aan te raden. Ondanks dat de overheid geen strikt beleid voert op deze inspecties, wordt er in het geval van een incident wel gekeken of er (periodieke) inspecties hebben plaatsgevonden. Voorkomen met een (periodieke) keuring is dus beter dan genezen!

Het uitvoeren van een NEN 1010 keuring door een onafhankelijk en erkend inspectiebedrijf kent een aantal voordelen. Zowel voor u als installateur en/of als installatie eigenaar:

 • NEN 1010 is de algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of verandering van de bestaande installatie voldoet aan de wettelijke eisen;

 • Voorkom mogelijke schade doordat bijvoorbeeld installatiefouten al tijdens voltooiing installatie worden geconstateerd.

Is een NEN 1010 inspectie verplicht?

Ja, een NEN 1010 keuring is verplicht. De veiligheid van elektrische installaties in woon- of werkomgevingen moet uiteraard gewaarborgd worden. Vanuit het Bouwbesluit (bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu) is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering voldoet. Met een NEN 1010 keuring, en het daaruit opgestelde rapport, kunt u aantonen dat de installatie bij oplevering voldoen aan de wettelijke eisen. Alhoewel NEN 1010 een norm is en dus geen wet, ligt er met het bouwbesluit een wettelijke basis voor een eerste keuring van elektrische installaties.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

ETB van Wichem is specialist in de elektrotechniek en verricht zowel NEN 1010 keuringen als NEN 3140 keuringen. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen deze twee normen? De NEN 1010 normering geldt voor nieuwe installaties. De NEN 3140 wordt gebruikt voor bestaande installaties. Een elektrische installatie mag worden gekeurd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van de installatie. Bij het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie is de norm NEN 1010 van toepassing. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een elektrotechnische installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande installaties.

Voor wie is een NEN 1010 keuring relevant?

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere woningen, kantoren, andere gebouwen, terreinen, oplaadpunten enzovoorts. Zoals eerder te lezen was, richt de NEN 1010 zich op de inspectie van nieuwe installaties. Met een NEN 1010 kunt u als aannemer of installatie-eigenaar aantonen dat de geplaatste installatie daadwerkelijk voldoet aan alle eisen.

Waar bestaat de inspectie uit?

ETB van Wichem keurt de volledige elektrische installatie. De keuring bestaat ui:

 1. Controle van de installatie tekeningen (indien deze aanwezig zijn);

 2. Een visuele inspectie van de installatie

 3. Benodigde metingen en beproevingen met gekalibreerde meetapparatuur

 4. Rapportage in een uitgebreid keuringsrapport

Een NEN 1010 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel (VP), dat over de deskundigheid beschikt om deze keuring uit te voeren. ETB van Wichem is een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. Wij richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de installatie.

Wij verzorgen verschillende soorten inspecties op het gebied van elektrotechniek:

 • SCIOS Scope 8: veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie;

 • SCIOS Scope 10: veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het (brand)risico;

 • Binnenkort ook SCIOS Scope 12: De inspectiemethode voor uw PV-installatie of zonnepanelen;

Neem contact op!

Wilt u een NEN 1010 keuring laten uitvoeren? Of heeft u gewoon wat vragen over NEN 1010 of over andere elektrotechnische inspecties? Neem dan gerust contact met ons op! Wij gaan graag met u in gesprek.

bottom of page