top of page

SCIOS Scope 8 keuring

Het werken aan of met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. In Nederland hebben de overheid en verzekeraars eisen gesteld aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Dit betekent dat elektrische installaties veilig moeten zijn. Om dit als bedrijf of organisatie te kunnen waarborgen, is een SCIOS Scope 8 keuring het perfecte middel.

Wat is een Scope 8 keuring?

Om te zorgen dat uw werknemers beschermd zijn, om bedrijfsongevallen te voorkomen en om te voldoen aan de arbowet en verzekeringsvoorwaarden, is de Scope 8 keuring ontstaan. De Scope 8 inspectie voldoet aan de Nederlandse norm NEN 3140. Wanneer je een Scope 8 inspectie laat uitvoeren als werkgever, neem je de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Hierdoor heeft u geen zorgen wanneer mensen met uw elektrische installaties werken.

Een SCIOS Scope 8 keuring is een veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie. De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140: ‘’Bedrijfsvoering van elektrische installatie – Laagspanning’’.

Met scope 8 wordt de veiligheid van een bestaande installatie gecontroleerd en vastgelegd. Daarnaast wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers van de elektrische installatie.

Hoe ziet een Scope 8 keuring eruit?

Een SCIOS Scope 8 inspectie voldoet volledig aan de NEN 3140 norm. De keuring moet worden gedaan door een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. Om deze certificering te behalen dient het inspectiebedrijf gecontroleerd te zijn op welk kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruikt en op de kennis en bekwaamheid van de medewerkers. Een scope 8 inspectie omvat de volgende onderdelen:

  • Er zullen metingen en beproevingen worden gedaan;

  • Er vindt een complete visuele inspectie plaats van de elektrische installaties;

  • Er zal thermografisch onderzoek naar hotspots en andere warmtebronnen gedaan worden;

  • Na de keuring zal er een rapportage worden opgesteld over de staat van de elektrische installatie met hierin de functionaliteit, de veiligheid, gebreken, defecten en aanbevelingen.

Waarom een Scope 8 keuring?

In de wet over Arbeidsomstandigheden vind u een artikel dat aangeeft dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Dit gaat om alle aspecten die verbonden zijn met de te verrichte werkzaamheden. Zoals eerder in deze tekst te lezen was, levert het werken met elektrotechnische installaties risico’s op. Als werkgever dient u deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.

De Arbeidsomstandighedenwet stelt daarom als eis dat arbeidsplaatsen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Wanneer u als werkgever een keuring aan de elektrische installaties laat doen conform SCIOS Scope 8, kom je tegemoet aan deze vereiste.

Is deze keuring verplicht?

De arbowet verplicht u als werkgever of installatie eigenaar om elektrische installatie periodiek te laten inspecteren conform de NEN 3140 norm. Dit houdt in dat een inspectie conform Scope 8 verplicht is wanneer uw werknemer met elektrische installaties te maken hebben. Daarnaast hebben ook veel verzekeraars een scope 8 inspectie als voorwaarde vastgelegd. Bekijk de afspraken in uw verzekeringspolis die u bent overeengekomen met de verzekeraar. Wanneer het verplicht is dien je periodiek alle elektrische installaties te laten keuren.

Het verschil tussen NEN 3140 en Scope 8

Zowel de NEN 3140 als Scope 8 voldoen aan de NEN 3140 eisen. Wanneer er echter volgens de SCIOS 8 norm wordt gekeurd, gelden er aanvullende kennis- en kwaliteitseisen. Wanneer u beschikt over een inspectierapport conform NEN 3140, kun je als werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze is geïnspecteerd. Wanneer je een onafhankelijk SCIOS gecertificeerd inspectie bedrijf selecteert om de SCIOS 8 keuring uit te laten voeren, geeft dit extra zekerheid dat de werkzaamheden op een hoogwaardig kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Meer lezen over NEN 3140? Ga dan naar onze NEN 3140 pagina!

Wat kosten een Scope keuring?

De kosten van deze keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. De kosten zijn afhankelijk van het totale bruto vloeroppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie. Daarna is de toepassing van de elektrische installatie (bijvoorbeeld industrie of kantoor) ook een factor. Ten slotte dient u rekening te houden met het aantal verdeelinrichtingen (hoofdverdelers en onderverdelers). Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Wilt u een elektrotechnische keuring van uw elektrische installatie? Dan bent u bij ETB van Wichem aan het juiste adres. Wij keuren uw gehele elektrotechnische installatie conform de NEN1010 en NEN3140. Wij zijn een onafhankelijk inspectiebedrijf en kijken daarom kritisch naar uw elektrische installatie. Wij hanteren een nuchtere en toegankelijke manier bij de keuring en denken graag met u mee. Wij hebben veel ervaring met zowel grote als kleine installaties, op verschillende locaties en voor verschillende bedrijven en opdrachtgevers. Neem hieronder vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte!

Wij verzorgen verschillende soorten inspecties op het gebied van elektrotechniek:

  • SCIOS Scope 10: veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het (brand)risico;

  • NEN1010-keuring: veiligheidsinspectie elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur

  • SCIOS Scope 12: De inspectiemethode voor uw PV-installatie of zonnepanelen;

bottom of page